Γίνετε μέλος της ομάδας μας - Mayfair Hotel & Gardens

Our Top Priority — Our Guests: COVID-19 Protocol

Γίνετε μέλος της ομάδας μας

We are always looking to hire talented individuals that are seeking to grow and excel in the hospitality industry.  Submit your CV by completing the form below.

    * By submitting this form you agree to our privacy policy.